Sprawdzanie szczelności:

1. Kontrola wzrokowa - Chociaż wyciek oleju niekoniecznie wskazuje na wyciek czynnika chłodniczego, należy go uznać za oznakę możliwego wycieku. Należy zwrócić uwagę na następujące objawy:

a) Wyciek oleju w obszarze uszczelnienia wału (między sprzęgłem a sprężarką) - możliwe do naprawy.

b) Ściśnięcie lub wytłoczenie o-ringu przedniej obudowy - nienaprawialne.

c) Olej wokół głowicy cylindrów (uszczelki, zawory serwisowe, złączki) - do naprawy.

d) Olej wokół korka oleju - do naprawy.

e) Zerwane gwinty - nienaprawialne.

f) Olej wokół pęknięcia w korpusie sprężarki - nienaprawialne.

2. Wykrywanie baniek mydlanych - każdy wyciek objawiający się bańkami na sprężarce będzie wymagał naprawy.

3. Detektory elektroniczne typu warsztatowego

a) Upewnij się, że używany detektor jest wrażliwy na czynnik chłodniczy R134a. Wiele wykrywaczy nieszczelności przeznaczonych dla czynnika R-12 nie wykrywa wycieków czynnika R134a.

b) Używaj detektora nieszczelności zgodnie z instrukcjami producenta.

c) Wskaźnik nieszczelności w żadnej części sprężarki nie powinien przekraczać 1,0 uncji/rok. Należy upewnić się, że podejrzewany wyciek jest rzeczywistym przepływem czynnika chłodniczego, a nie niewielką kieszenią czynnika chłodniczego uwięzioną w zagłębieniu. Oczyszczenie podejrzanego obszaru wodą z mydłem (nigdy rozpuszczalnikiem) lub przedmuchanie obszaru sprężonym powietrzem może pomóc w potwierdzeniu podejrzenia wycieku.

d) Procedura kontroli szczelności powinna być zgodna z normą SAE J1628.

4. Barwniki do wykrywania nieszczelności - Sanden nie zaleca stosowania barwników do wykrywania nieszczelności, ponieważ ich skład chemiczny jest zastrzeżony, a ich wpływ na oleje i elastomery Sanden jest obecnie nieznany.

Pomiar poziomu oleju (w pojeździe):

Poziom oleju w sprężarce należy sprawdzać po wymianie elementu układu, w przypadku podejrzenia wycieku oleju lub gdy jest to określone jako procedura diagnostyczna.

1. Uruchomić sprężarkę na 10 minut przy silniku pracującym na biegu jałowym.

2. Usunąć cały czynnik chłodniczy z układu, powoli, aby nie stracić oleju.

3. Określić kąt montażu sprężarki w stosunku do poziomu (tj. korek olejowy lub adapter na górze). Najłatwiej to zrobić za pomocą uniwersalnej poziomicy maszynowej, jeśli pozwala na to dostęp do sprężarki.

4. Odkręcić korek wlewu oleju. Używając klucza nasadowego na nakrętce mocującej twornik, obróć wał zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż przeciwwaga znajdzie się w pozycji pokazanej na rysunku.

5. Włożyć bagnet oleju do oporu, jak pokazano na rysunku powyżej, pod kątem skierowanym w odpowiednim kierunku.

6. Wyjąć bagnet i policzyć liczbę nacięć pokrytych olejem (patrz rysunek powyżej).

7. Dodaj lub odejmij olej, aby spełnić specyfikacje przedstawione w poniższej tabeli:

Kąt montażu

(Degrees)Acceptable oil level in incrementsSD5H14SD7H1503-55-7104-66-8205-77-9306-88-10407-99-11508-1010-12608-1011-13908-1016-18

8. Ponownie zamontować korek oleju. Gniazdo i o-ring muszą być czyste i nieuszkodzone. Dokręcić momentem 11-15 ft-lb (15-20 N-m, 150-200 kgf-cm).

Kontrola płynności obrotu wału:

1. Jeśli w pojeździe, usunąć czynnik chłodniczy z układu klimatyzacji i odłączyć przewody.

2. Jeśli na stole warsztatowym, odkręcić złączki.

3. Używając klucza nasadowego na nakrętce mocującej twornika, obróć wał tylko w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

4. Jeśli podczas obracania wału wyczuwalne są silne nierówności lub zaczepy, oznacza to, że sprężarka została uszkodzona wewnętrznie i należy ją wymienić.

Kontrola sprzęgła:

1. Zmierzyć napięcie na sprzęgle. Niskie napięcie na sprzęgle może być spowodowane słabym uziemieniem lub połączeniem zasilania, lub problemami z pionowym układem elektrycznym. Sprawdzić, czy pierścień osadczy cewki jest dobrze dopasowany.

2. Zmierz pobór prądu, gdy sprzęgło jest włączone. Normalny prąd powinien wynosić 3,6 - 4,2 A przy 12VDC.

a) Nadmierny prąd - zwarcie w cewce pola lub w obwodzie sprężarki.

b) Brak prądu - przerwa w obwodzie.

W przypadku stwierdzenia zwarcia lub przerwy w cewce należy ją wymienić.

3 Szczelina powietrzna

Szczelina powietrzna sprzęgła powinna wynosić 0,016-0,031 cala (0,4-0,8 mm). Zmierzyć za pomocą szczelinomierza i wyregulować zgodnie z zaleceniami producenta.

4. Podejrzany hałas łożyska wirnika sprzęgła

a) Zdejmij pasek napędowy.

b) Przy wyłączonym sprzęgle obrócić ręcznie koło pasowe. W przypadku stwierdzenia nadmiernej chropowatości lub chybotania wymienić zespół wirnika sprzęgła.

Nietypowy hałas nie jest spowodowany przez sprężarkę:

Nietypowe odgłosy mogą być powodowane przez podzespoły inne niż sprężarka.

1. Montaż sprężarki - Sprawdź, czy

a) Luźny pasek - patrz specyfikacje naprężenia paska.

b) Uszkodzony wspornik lub ucho montażowe sprężarki. Wymień uszkodzony element.

c) Brakujących, uszkodzonych lub poluzowanych śrub montażowych. Wymień, zainstaluj ponownie lub dokręć.

d) Równe dopasowanie sprężarki do wspornika i silnika pojazdu. Wymień każdą część, która nie jest odpowiednio dopasowana.

e) Luźne lub chwiejące się koło pasowe wału korbowego. Sprawdzić pod kątem uszkodzeń koła pasowego, nieprawidłowego momentu dokręcenia śruby centralnej lub obniżenia śruby centralnej. Napraw zgodnie ze specyfikacjami producenta pojazdu.

f) Uszkodzone łożysko koła pasowego. W razie potrzeby wymienić.

2. Inne podzespoły silnika - Sprawdź, czy nie występują hałasy:

a) Łożysko alternatora.

b) Pompa powietrza (jeśli jest).

c) Łożysko pompy wodnej.

d) Zawory.

e) Pasek lub łańcuch rozrządu.

f) Pompa wspomagania układu kierowniczego (jeśli występuje).

g) Poluzowane śruby mocowania silnika.

Nietypowe dźwięki wydawane przez sprężarkę:

1. Ciśnienie ssania poniżej około 5 psig może powodować nietypowy hałas. Naładuj czynnik chłodniczy do odpowiedniej ilości i przetestuj go, przykładając ciepło do parownika w celu zwiększenia ciśnienia ssania.

2. Łożysko sprzęgła.

Patrz rozdział "Kontrola sprzęgła".

3. Poziom oleju.

Niewystarczająca ilość oleju może powodować nietypowy hałas. Patrz Procedura sprawdzania poziomu oleju.

4. Hałas zaworów.

Sprawdź, czy zespół płytki zaworowej nie uległ uszkodzeniu zgodnie z procedurą testu płytki zaworowej.

Test płyty zaworowej:

1. Uszkodzenie zaworu ssącego lub wylotowego spowoduje odgłos stukania na biegu jałowym.

2. Jeśli uszczelka głowicy ulegnie uszkodzeniu, ciśnienie tłoczenia będzie niskie, a ciśnienie ssania wysokie na biegu jałowym.

3. Stan zaworu i uszczelki można sprawdzić w następujący sposób:

a) Podłącz zestaw manometrów do zaworów ssawnego i tłocznego.

b) Uruchomić sprężarkę na 5 minut na biegu jałowym i zatrzymać.

c) Obserwować czas potrzebny do wyrównania ciśnienia tłoczenia i ssania. Jeśli czas ten jest krótszy niż 2 minuty, w systemie TVX zawór lub uszczelka mogą być uszkodzone. System CCOT wyrówna ciśnienie szybciej.