Wprowadzenie:

ABS (Anti-lock Braking System) to ulepszony układ hamulcowy, który jest powszechnie stosowany w nowszych samochodach. Czujnik ABS jest rodzajem obrotomierza, który mierzy prędkość obrotową koła i przekazuje ją do modułu sterującego silnika (ECM) samochodu. Czujnik ABS jest również nazywany czujnikiem prędkości obrotowej koła lub czujnikiem hamulca ABS. Ponieważ wszystkie koła nie obracają się z tą samą prędkością, czujniki ABS zgłaszają prędkości wszystkich czterech kół do ECM, na podstawie których ECM określa, czy koła się blokują. Uruchamianie hamulca ABS jest szybsze niż w przypadku hamulców ręcznych. Z tego powodu, gdy ABS jest włączony, w niektórych samochodach emituje odgłos zgrzytania.

Lokalizacja:

W starszych konfiguracjach systemu ABS czujniki znajdowały się poza piastą koła, w częściach takich jak zwrotnica i obudowa mechanizmu różnicowego. Czujnik ABS jest sprzężony z kołem koronowym. Pierścień jest zamontowany na elementach takich jak tarcza hamulcowa i bęben hamulcowy. Czujniki ABS w nowszych systemach są montowane w samym zespole piasty koła. W zależności od typu układu hamulcowego, pojazdy mogą mieć od jednego do czterech czujników ABS.

Mechanizm:

Czujnik ABS zazwyczaj składa się z zębatego pierścienia i magnesu zamkniętego w cewce. Kontakt między pierścieniem a magnesem indukuje pole elektryczne, dzięki któremu generowany jest sygnał. Sygnał ten jest następnie przekształcany w sygnał cyfrowy i wysyłany do sterownika ABS. Następnie sterownik odpowiednio określa prędkość każdego koła.

Czujnik pokazany powyżej jest podstawowym czujnikiem, który można znaleźć w Hondzie, ale czujniki różnią się wyglądem i rozmiarem w zależności od samochodu.

Większość późniejszych modeli jest wyposażona w pewien rodzaj kontroli trakcji, w którym czujnik ABS ma kluczowe znaczenie dla kontrolowania ruchu samochodu w każdych warunkach. Podczas utraty przyczepności prędkości kół po jednej stronie samochodu będą inne niż po drugiej stronie. W takich sytuacjach komputer pokładowy może regulować siłę hamowania kół i osiągnąć pożądaną przyczepność. Czujnik ABS jest głównym czujnikiem, który kontroluje siłę hamowania samochodu. Czujnik przesyła informacje o obrotach do modułu ECM, aby zasygnalizować, że jedna z opon jest zablokowana, w którym to przypadku komputer zmniejszy siłę hamowania przyłożoną do danego koła. Gdy siła hamowania maleje, koło może się obrócić i odzyskać przyczepność. Wiele nowoczesnych pojazdów posiada również czujniki ABS, które współpracują z elektronicznymi systemami kontroli trakcji i systemami kontroli stabilności w celu zapewnienia bezpieczeństwa pojazdu.

Objawy awarii czujnika ABS:

Z biegiem czasu narażenie na zanieczyszczenia drogowe i inne zanieczyszczenia może spowodować awarię czujnika ABS. Czyszczenie i sprawdzanie czujników w odstępach czasu określonych w instrukcjach obsługi ma kluczowe znaczenie dla ich optymalnego działania. Jednym z podstawowych objawów wadliwego czujnika ABS jest zapalenie się kontrolki ABS lub kontrolki kontroli trakcji na desce rozdzielczej pojazdu. Objawy wadliwego czujnika prędkości koła obejmują również znaczną utratę przyczepności podczas jazdy na śliskiej nawierzchni.

Należy zauważyć, że czujnik ABS nie zawsze jest winowajcą; okablowanie lub złącza mogą również ulec awarii, nie przekazując wymaganych sygnałów do ECM. Tak więc, przed sprawdzeniem i wymianą czujnika ABS, dobrą praktyką jest sprawdzenie powiązanych z nim komponentów i ustalenie, która część jest wadliwa.