Demontaż twornika z wałem wpustowym:

(Uwaga: Wał z wpustem można rozpoznać po tym, że otwory na klucz do płyty twornika będą miały gwinty).

1. Jeśli osłona przeciwpyłowa twornika jest obecna, odkręć 3 lub 6 śrub mocujących ją na miejscu i zdejmij osłonę. Jeśli obecne jest pomocnicze koło pasowe z blachy, odkręć śruby mocujące je na miejscu. Następnie zdejmij koło pasowe.

2. Włożyć szpilki klucza do płyt twornika w gwintowane otwory zespołu twornika.

3. Przytrzymać zespół twornika nieruchomo podczas odkręcania nakrętki zabezpieczającej za pomocą klucza nasadowego 3/4", 19 mm lub 14 mm.

4. Zdjąć zespół twornika za pomocą ściągacza. Wkręcić 3 śruby ściągacza w otwory w zespole twornika. Obracać środkową śrubę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż do poluzowania zespołu twornika.

5. Jeśli podkładki regulacyjne znajdują się nad wpustem wału, należy je teraz usunąć. Jeśli podkładki znajdują się poniżej wpustu wału, wpust i pokrywa przeciwpyłowa łożyska (jeśli jest) muszą zostać usunięte przed usunięciem podkładek.

6. Zdejmij pokrywę przeciwpyłową łożyska (jeśli jest). Zachowaj ostrożność, aby nie zniekształcić pokrywy podczas jej zdejmowania.

7. Zdemontować wpust wału, odkręcając go płaskim śrubokrętem i młotkiem.

8. Usunąć podkładki regulacyjne. Użyj spiczastego narzędzia i małego śrubokręta, aby zapobiec zakleszczeniu się podkładek na wale.

Demontaż armatury wału wielowypustowego:

(Uwaga: wał wielowypustowy można rozpoznać po tym, że otwory na klucz do płyty twornika nie będą miały gwintów).

1. Jeśli osłona przeciwpyłowa twornika jest obecna, odkręć 3 lub 6 śrub mocujących ją na miejscu i zdejmij osłonę. Jeśli obecne jest pomocnicze koło pasowe z blachy, odkręć śruby mocujące je na miejscu. Następnie zdejmij koło pasowe.

2. Włożyć szpilki klucza do płyt twornika w gwintowane otwory zespołu twornika.

3. Przytrzymać zespół twornika nieruchomo podczas odkręcania nakrętki zabezpieczającej za pomocą klucza nasadowego 3/4". 19 mm lub kluczem nasadowym 14 mm, w zależności od przypadku.

4. Unieść płytę twornika palcami. Jeśli twornik nie daje się łatwo zdjąć, spryskaj wał olejem przeciwzatarciowym, aby poluzować płytkę. Płytę twornika można również poluzować, delikatnie podważając ją między wirnikiem a płytą twornika za pomocą dwóch płaskich śrubokrętów.

5. Jeśli podkładki znajdują się powyżej wpustu wału, należy je teraz usunąć. Jeśli podkładki znajdują się poniżej wpustu wału, wpust i pokrywa przeciwpyłowa łożyska (jeśli jest) muszą zostać usunięte przed usunięciem podkładek.

6. Zdejmij pokrywę przeciwpyłową łożyska (jeśli jest). Zachowaj ostrożność, aby nie zniekształcić pokrywy podczas jej zdejmowania.

7. Usunąć podkładki regulacyjne. Użyj spiczastego narzędzia i małego śrubokręta, aby zapobiec zakleszczeniu się podkładek na wale.

Demontaż zespołu wirnika:

1. Jeśli osłona przeciwpyłowa łożyska nie została zdjęta, zdejmij ją teraz. Patrz krok 6 demontażu zespołu twornika z wałem wpustowym powyżej.

2. Jeśli wewnętrzny pierścień osadczy łożyska jest widoczny nad łożyskiem, zdejmij go za pomocą szczypiec do pierścieni osadczych.

3. Zdejmij pierścień osadczy wirnika.

4. Wyjąć wpust wału.

5. Wymontować zespół koła pasowego wirnika:

a) Wsuń krawędź szczęk w rowek pierścienia osadczego.

b) Umieść osłonę wału ściągacza wirnika (zestaw ściągacza) na odsłoniętym wale.

c) Dopasuj śruby radełkowane do szczęk ściągacza i dokręć je palcami.

d) Obrócić środkową śrubę ściągacza w prawo za pomocą klucza nasadowego, aż koło pasowe wirnika zostanie zwolnione.

Demontaż zespołu cewki:

1. Poluzuj śrubę zacisku przewodu za pomocą #2 śrubokręta krzyżakowego, aż przewód(y) będzie można wysunąć spod zacisku.

2. Odkręć wszelkie połączenia przewodów na sprężarce, które mogłyby uniemożliwić demontaż zespołu cewki.

3. Zdejmij pierścień osadczy.

4. Wymontować zespół cewki polowej.

Montaż zespołu cewki polowej:

Wykonaj czynności opisane w sekcji powyżej (Demontaż zespołu cewki). Występ na spodzie pierścienia cewki musi pasować do otworu w przedniej obudowie, aby zapobiec przemieszczaniu się i prawidłowo zlokalizować przewód (przewody).

Montaż zespołu wirnika:

1. Umieścić sprężarkę na stojaku, podpierając ją z tyłu. Jeśli sprężarka musi być zaciśnięta w imadle, zaciskać tylko na uszach montażowych, nigdy na korpusie sprężarki.

2. Ustawić wirnik prostopadle na przednim występie obudowy.

3. Umieść pierścień montażowy wirnika w otworze łożyska. Upewnij się, że krawędź spoczywa tylko na wewnętrznej bieżni łożyska, a nie na uszczelce, kole pasowym lub zewnętrznej bieżni łożyska.

4. Umieścić zabierak w pierścieniu i wbić wirnik w przednią obudowę za pomocą młotka lub prasy trzpieniowej. Dociśnij rotor do stopnia przedniej obudowy. Podczas montażu wirnika za pomocą młotka słychać wyraźną zmianę dźwięku.

5. Ponownie zainstaluj pierścień osadczy łożyska wirnika, jeśli został usunięty, za pomocą wewnętrznych szczypiec do pierścieni osadczych.

6. Ponownie zamontuj pierścień osadczy wirnika za pomocą zewnętrznych szczypiec do pierścieni osadczych. Jeśli na pierścieniu osadczym znajduje się skos, powinien on być skierowany do góry (z dala od korpusu sprężarki).

7. Ponownie zamontuj osłonę przeciwpyłową łożyska wirnika (jeśli jest), delikatnie wbijając ją na miejsce.

Montaż zespołu wirnika:

Montaż zespołu twornika

1. Zamontować wpust wału za pomocą szczypiec.

2. Uwaga: Tylko wał z wpustem Zamontować podkładki sprzęgła. UWAGA: Szczelina powietrzna sprzęgła zależy od grubości podkładki. W przypadku montażu sprzęgła na używanej sprężarce należy najpierw wypróbować oryginalne podkładki. W przypadku montażu sprzęgła w sprężarce, w której wcześniej nie było montowane sprzęgło, należy najpierw wypróbować podkładki 0,04", 0,02" i 0,004" (1,01 0,5, 0,1 mm).

3. Tylko wał z wpustem

Dopasuj rowek wpustowy w zespole twornika do wpustu wału. Używając klucza i młotka lub prasy trzpieniowej, dociśnij zespół twornika do wału, aż znajdzie się on na podkładkach regulacyjnych. Podczas wbijania młotkiem słyszalna będzie wyraźna zmiana dźwięku.

4. Tylko wał z wielowypustem

Wyrównać szczelinę w tworniku z zębem ustalającym na wale. Docisnąć ręką twornik do wirnika, aż oprze się na podkładkach regulacyjnych.

5. Założyć nakrętkę zabezpieczającą i dokręcić momentem zgodnym ze specyfikacją.

1/2-20: 20-25 ft-lb (27-34 N-m, 270-350 kg-cm).

M8: 11-15 ft-lb (15-21 N-rn, 150-210 kg-cm).

6. Sprawdź szczelinę powietrzną za pomocą szczelinomierza. Specyfikacja wynosi 0,016"-0,031" (0,4-0,8 mm). Jeśli szczelina nie jest równa wokół sprzęgła, delikatnie postukaj w najwyższe punkty. Jeśli całkowita szczelina jest poza specyfikacją, zdejmij zespół twornika i w razie potrzeby wymień podkładki regulacyjne.

7. Założyć osłonę przeciwpyłową twornika (jeśli jest używana) i dokręcić 3 lub 6 śrub zgodnie z poniższą specyfikacją:

3 - śruby 1/4-20 (SD-5): 2-4 ft-lb (2-5 N-m, 25-50 kgf-cm).

6 - Śruby M5 (SD-7): 5-8 ft-lb (7-11 N-m, 70-110 kgf-cm).