Z dniem 1 stycznia 2009 r. Kalifornia wprowadziła nowe prawo, zgodnie z którym wszystkie pojazdy w Kalifornii muszą spełniać kalifornijskie normy emisji spalin. Jeśli Twój pojazd został zakupiony w Kalifornii w dowolnym momencie w dniu lub po tej dacie, Twój samochód nie będzie działał prawidłowo bez katalizatora podlegającego przepisom kalifornijskim, nawet jeśli mieszkasz poza Kalifornią. Firmy nie mogą sprzedawać katalizatorów niezgodnych z przepisami kalifornijskimi nikomu, kto mieszka w tym stanie, a instalatorzy nie mogą montować nowych katalizatorów z rynku wtórnego, chyba że zostaną spełnione pewne ograniczenia obowiązujące w Kalifornii. Warunki do spełnienia: (A) Pojazd jest wyraźnie wymieniony w wykazie zastosowań pojazdów, dla których nowy katalizator z rynku wtórnego został zwolniony; (B) Pojazd ma więcej niż 7 lat lub ponad 70 000 mil na liczniku przebiegu; (C) Pojazd jest poza okresem gwarancji na katalizator OEM. Instalatorzy mogą zapoznać się z instrukcją obsługi pojazdu/książką gwarancyjną lub skontaktować się z producentem pojazdu lub jego przedstawicielem w celu zweryfikowania obowiązującej gwarancji na katalizator OEM; (D) Pojazd ma uzasadnioną potrzebę wymiany istniejącego katalizatora, która została ustalona i udokumentowana przez instalatora na fakturze za naprawę. Jeśli katalizator OEM jest obecny, instalator musi ustalić, że nie działa on prawidłowo przed podjęciem działań w celu jego wymiany; (E) Wyłączony nowy katalizator z rynku wtórnego jest zainstalowany w tym samym miejscu, co katalizator OEM. Przednia powierzchnia zainstalowanego katalizatora nie może znajdować się o więcej niż 3 cale dalej w górę lub w dół układu wydechowego od miejsca, w którym znajdowała się przednia powierzchnia katalizatora OEM. Instalacja nie może zmieniać lokalizacji, położenia ani orientacji sond lambda przed i za katalizatorem(ami); (F) Wyłączony nowy katalizator z rynku wtórnego jest montowany na zasadzie jeden za jeden katalizator (nie podłoże); (G) Objęty zwolnieniem nowy katalizator z rynku wtórnego jest montowany ze wszystkimi innymi wymaganymi katalizatorami (nie jest dozwolona konsolidacja katalizatorów ani dodawanie dodatkowych katalizatorów); oraz (H) Karta gwarancyjna została wypełniona przez instalatora, podpisana przez klienta, dołączona do faktury za naprawę, a kopia odesłana do producenta. (I) Instalatorzy powinni przechowywać dokumentację dotyczącą instalacji nowych katalizatorów pochodzących z rynku wtórnego, zawierającą wszystkie powyższe informacje. Dokumentacja ta będzie udostępniana ARB lub jej przedstawicielowi zgodnie z tytułem 13, sekcja 2222(b)(8). Cała taka dokumentacja będzie przechowywana przez cztery lata od daty sprzedaży lub instalacji katalizatora.